20080806

cloud and cloud and cloud and clouds for Márton Koppány and Nico Vassilakis
"Probably only the fabled Prieure du Sion has guarded its secrets as closely as The Cloud Appreciation Society. Now some of its members, tired of the secrecy, have decided to open their texts and visions to the world. In this slim volume, edited by Márton Koppány and Nico Vassilakis, we see for the first time what has previously been hidden in the clouds."

3 kommentarer:

altostratus sa...

poem - vers

poesy - költészet

poet - költő

poet laureate - udvari költő, koszorús költő

poetaster - fűzfapoéta

poetess - költőnő

poetic - költői

poetic justice - költői igazságszolgáltatás

poetic licence - költői szabadság

poetical - költői

poetical works - költői művek

poetics - költészettan

poetry - költőiesség, költészet, költemények, költőiség

poetry tenuous in thought - gondolatszegény költészet

poets' narcissus - fehér nárcisz

pogrom - szervezett öldöklés, zsidóverés, zsidómészárlás

poignancy - csípősség

poignant - éles, szívszaggató, megrendítő, szívbe markoló

point - poén, konnektor, csattanó, jellemvonás, pontérték

point-blank - egyenesen, közvetlen közelről leadott, kereken

point-blank range - közvetlen lőtávolság

point by point - pontról pontra

point for point - pontról pontra

point goods - jegyes áru

point of congelation - dermedési pont, fagyáspont

point of honour - becsületbeli kérdés

point of no return - kritikus pont

point of osculation - érintési pont

point of reference - vonatkoztatási pont, alappont, szintjel

point of vantage - helyzeti előny, kedvező helyzet, előnyös helyzet

point of view - szempont, szemszög

pointed - velős, éles, félreérthetetlen, csúcsos, hegyes

pointed arch - csúcsív

pointedly - félreérthetetlenül, csípősen, nyomatékkal

pointedness - félreérthetetlenség

pointer - irányzó személy, irányzó, tanács, tipp, pontozó

pointing - hézagolás, diakritikus pontok, interpunkció

pointing-machine - hegyezőgép, pontozókészülék

pointing-trowel - hézagoló, hegyes vakolókanál

pointless - értelmetlen, céltalan, eredménytelen

pointlessly - értelmetlenül, céltalanul

points - váltó, kitérővágány

points of the compass - szélrózsa irányai, világtájak

poise - póz, tartás, poise, higgadtság, egyensúly

poise of mind - kiegyensúlyozottság, lelki egyensúly

poised - vmilyen tartású

poiser - billér

poison - méreg

poison pen - névtelen levélíró

poisoning - mérgezés

poke - lökés, döfés, zsák

poker - piszkavas, salakkotró, kotróvas, égetővas, póker

poker-face - pléhpofa

poker-work - beégetés

pokerface - faarc, pókerarc

pokey - viseltes, szegényes, kedélytelen, flegmatikus

poky - lassú felfogású, piszkos, lendülettelen, szűk

poky hole of a place - nyomorúságos kis lyuk, nyomorúságos kis fészek

polack - polyák, lengyel

polar - homlokegyenest ellenkező, sarki, ellenkező, sark-

polar bear - jegesmedve

polar circle - sarkkör

polar lights - sarki fény

polarity - ellentettség, polaritás

polarizability - sarkíthatóság, polarizálhatóság

polarization - poláris, polarizáció

polder - belvízártér, polder, belvizes terület

pole - felső árbocsudár, elektród, elválasztórúd, origó

pole-vault - rúdugrás

pole-vaulter - rúdugró

pole-vaulting - rúdugrás

pole vaulter - rúdugró

polecat - hitvány ember, szajha, szkunksz, ringyó, ribanc

poles apart - egymással szöge ellentétben

poles asunder - egymással szöge ellentétben

poles of a sphere - gömb pólusai

police - szobarend, körletrend, táborrend, rendőrség

police car - rendőrautó

police commissioner - rendőrfelügyelő

police constable - közrendőr

police court - rendőrbíróság

police dog - rendőrkutya

police force - rendőrség, karhatalom

police form - rendőrségi bejelentőlap

police headquarters - rendőrőrs, rendőrőrszoba

police inspector - rendőrfelügyelő

police intelligence - rendőri hírek

police judge - rendőrbíró

police justice - rendőrbíró

police loud-speaker van - rendőrségi hangszórós kocsi

police official - rendőrségi tisztviselő

police power - államhatalom

police raid - razzia

police state - rendőrállam

police station - rendőrőrszoba, rendőrőrs

police superintendent - rendőrkapitány

police wagon - rabszállító kocsi

policeman - rendőr

policemen - rendőr

policy - eljárásmód, vezérelv, államvezetés, politika

policy of appeasement - megalkuvás politikája, megbékítés politikája

policy of drift - be nem avatkozás politikája

policy of scuttle - visszavonulás politikája

poling - süveg, vezetéktartó oszlopsor, dúcolás, feszke

polinomial - polinom

polish - csiszoltság, fényesítő, jó modor, fényezőanyag

polished - kifényesített, fényezett, cizellált, fényesített

polished oak - fényezett tölgyfa

polished parts - fényes részek

polished rice - fényezett rizs

polishing pad - bársony párnácska, fényesítő párnácska

polite - udvarias

polite learning - szépirodalom

politely - udvariasan

politeness - udvariasság

politic - furfangos, politikus

political - politikai

political affiliations - politikai kapcsolatok, politikai hovatartozás

political asylum - politikai menedékjog

political dry-rot - politikai bomlás

political economy - politikai gazdaságtan, közgazdaságtan

political science - államtudomány

political testimonization - politikai múlt igazolása

politician - politikus

politics - politikai, politikai meggyőződés, politikai elv

polity - államközösség, közösség, államigazgatás

polka - polka

polka dotted - pöttyös

poll - szavazatszámlálás, szavazóhelyiség, szavazat

pollen - pollen, hímpor, virágpor

polling both - szavazófülke

pollster - közvélemény-kutató

polluted - szennyezett

pollution - szennyezés

polo - lovaspóló, póló

polycyclic - többperiódusú, policiklusos

polyester - poliészter

polyethylene - polietilén

polyglot - több nyelvű könyv, több nyelvű, soknyelvű

polymerizated - polimerizált

polymerizating - polimerizáció

polymerization - polimerizálás, polimerizálódás, polimerizáció

Polynesia - Polinézia, csendes-óceáni szigetvilág

Polynesian - polinéziai

polynom - polinom

polynome - többtag, polinom

polynomial - többtag, polinom, többtagú

polynomial of even degree - páros rendű polinom

polyp - polip, tintahal

polystyrene - hungarocell, polisztirén, polisztirol

polytechnic - műszaki egyetem

polythene - polietilén

polythene bag - polietilén zsák

polyurethane - poliuretán

pom-pom - pom-pom, légvédelmi gépágyú

pomegranate - gránátalma

pommel - kardgomb, nyeregkápagomb

pommel horse - ló (tornaszer)

pommy - angol bevándorló

pomp - pompa, fény

pomp and panoply - nagy fény, nagy pompa, nagy dísz

pompadour - erős rózsaszín, sopf, vöröses rózsaszín, kefehaj

pompano - pompano, kaliforniai makrélafaj

pompom gun - légvédelmi gépágyú

pompon - pomponrózsa, pompon, törpe krizantém

pomposity - dagályosság, nagyképűség

pompous - nagyképű, fellengzős, dagályos

pompousness - dagályosság

ponce - selyemfiú, strici, futtató, kerítő

poncho - poncsó, katonai esőköpeny

poncy - affektált, nőies, buzis

pond - tavacska

pondering - latolgatás

ponderosity - súlyosság, fontosság

ponderous - masszív

ponderousness - nehézkesség, jelentőség, súly, nehézség

pontifical - szertartáskönyv, főpapi, pápai

pontifically - méltóságteljesen

pontificals - főpapi ornátus

pontificate - főpapi méltóság

pontoon - állócsónak, keszon, úszó, állóhajó, huszonegyes

pontoon-bridge - úszóhíd, hajóhíd, pontonhíd

pontoon-corps - hidászalakulat

pontoon train - hidászosztag

pony - póni, póniló, puska (iskolában), kis tolatómozdony

ponytail - lófarok

poodle - göndörszőrű uszkár, pudli

poof - homoszexuális férfi, homokos, buzeráns

poofdah - homokos, buzeráns

poofter - homokos, buzeráns

poofy - buzis

pooh-bah - álláshalmozó

pooh is that all! - semmi az egész!

pooh! - eh!, ugyan!, még mit nem!

pool - közös bevásárló iroda, össztét, közös eladó szerv

pool of blood - vértócsa

poop - vágódurbincs, tat, hajótat, hajófar, tüskés hal

poor - egyes osztályzat, szegény, rászoruló

poor beggar! - szegény ördög!

poor blighter - szegény ördög

poor devil - szerencsétlen flótás, szegény ördög

poor john - közönséges tőkehal

poor man's mustard - kányazsombor

poor me! - jaj nekem!, szegény fejem!

poor rate - szegényadó

poor show - gyenge szereplés, gyenge dolog

poor trencherman - madárétkű ember, kisétkű ember

poor white - mezőgazdasági proletár

poorhouse - szegényház

poorish - szegényes

poorly - kevéssé, kissé, gyengén

poove - homoszexuális ember, buzeráns

poovey - langyos, meleg, homoszexuális

poovy - langyos, homoszexuális, homokos

pop - népszerű, váratlanul, fater, pukk, szénsavas ital

pop-eyed - kidülledt szemű

popgun - játékpuska

poplar - nyár, nyárfa

popover - puffadt sütemény

popper - pisztoly, flinta, puska, stukker

poppet - baba, babuska

poppy - mák, pipacs

poppy seeds - mák, mákszemek

populace - köznép, néptömeg, lakosság

popular - népies, népi, nép-, közkedvelt, könnyen érthető

popular edition - olcsó kiadás (könyvé)

popular error - köztudatban élő téveszme

popular front - népfront

popular vote - népszavazás

popularity - népszerűség, népiesség

popularly called - népszerű nevén

population - népesség, lakosság

population statistics - népességi statisztika

populous - sűrűn lakott, népes

porch - veranda, előcsarnok, tornác

porchway - veranda

porcine - sertésszerű, disznó-, disznószerű, sertés-

porcupine - sündisznó

pore - likacs, pórus

pork - disznóhús

pork cheese - disznósajt

porkchop - sertésszelet

porker - hízott disznó, hízó

porn - pornó

pornerastic - szabados

pornocracy - kegyencnőuralom

pornocrat - uralkodó kegyencnő

pornographer - pornográf író, trágár író, szeméremsértő író

pornographic - trágár, szeméremsértő, pornográf

pornography - szeméremsértő irodalom, szeméremsértő képek

porosity - porozitás

porous - porózus

porpentine - sündisznó

porpoise - delfin

porridge - zabkása

port - beömlőnyílás, szelelőlyuk, kikötő, szelelőakna

port arms! - puskát vizsgára!

port authority - kikötői hatóság, kikötői felügyeleti hatóság

port captain - révkapitány

port charges - kikötői illeték

port installations - kikötőberendezések, kikötőépítkezések

port of delivery - kirakodó kikötő

port of destination - úti cél, küldemény célja

port of discharge - kirakodó kikötő

port of distress - szükségbeli kikötő

port of entry - belépő kikötő

port of refuge - mentőrév, menedékkikötő

port of registry - illetőségi kikötő

port of shipment - elhajózási kikötő

port terminal - kikötői vasútvégállomás

port toll - behozatali kikötővám

port trust - kikötőhatóság

port wing - bal szárny

portal - bejárat

portcullis - csapórács (várkapun), hullórostély

portent - csodálatos dolog, csodajel, ómen

portentous - rendkívüli, vészjósló, csodálatos

porter - portás, hordár, hálókocsi-kalauz, barna sör

porter's cubicle - porta

porter's lodge - porta, portásfülke

portfolio - irattáska, mappa, miniszteri tárca, aktatáska

porthole - hajóablak

porthole flap - ágyúrés felcsapható táblája

portico - oszlopcsarnok, csarnok

portion - osztályrész, adag, részlet, porció, darab, rész

portliness - pocakosság, méltóságteljesség

portly - pocakos

portrait - arckép, portré, képmás, személyleírás

portraitist - arcképfestő

portraiture - arckép, arcképfestés, portré, élethű leírás

portrayal - jellemábrázolás, ábrázolás

Portugal - Portugália

Portugee - portugál

Portuguese - portugál nyelv, portugál

pose - póz, pózolás, színlelés, testtartás

poser - szigorú vizsgáztató, fogas kérdés

posh - fess, sikkes, menő, divatbáb, pénz, flancos, iszap

poshteen - afgán báránybőrbunda, báránybőrbunda

position - pozíció

position of trust - bizalmi állás

positive - valós, igenlő, diapozitív, pozitív, tényleges

positive answer - igenlő válasz

positive attitude - pozitív hozzáállás

positive charge - pozitív töltés

positive degree - alapfok

positive pole - pozitív sarok, pozitív pólus

positive proof - nyilvánvaló bizonyíték, prima facile

positive sign - pluszjel, pozitív előjel, összeadási jel

positively - igenlően, tényleg, kifejezetten

positiveness - ténylegesség, határozottság, biztonság

positivism - pozitivizmus

positivist - pozitivista

positivistic - pozitivista

posse - csoport, rendőrkülönítmény, lehetőség

posse comitatus - grófság fegyveres ereje

possessed - genitívuszban használt, birtokos esetben használt

possession - megszállottság, birtoklás

possessions - javak, gyarmatok

possessive - birtokosi, birtokos

possibility - lehetőség

possibility of work - munkalehetőség

possible - lehetséges

possibly - esetlegesen

possum - oposszum

post - postakocsi, őrszem, postahivatal, állás, cölöp

post- - utó, utáni, utólagos

post-box - postaláda

post-mortem - halottkémlés, javítóvizsga, halottszemle

post-mortem room - kórboncterem

post-treatment - utókezelés

post-war - háború utáni

post code - irányítószám

post exchange - kantin, helyőrségi üzlet

post office - postahivatal, posta

post office box - postafiók, pf.

post office savings bank - posta-takarékpénztár

postage - postaköltség, portó

postal censorship - postai ellenőrzés, postai cenzúra

postal clerk - postatisztviselő

postal code - irányítószám

postal order - pénzesutalvány

postcard - képes levelezőlap, képeslap

postcode - irányítószám

poster - plakátragasztó, poszter, plakát, postaló

poster designer - plakátrajzoló

posterior - altest, alfél, hátulsó, utólagos, hátsó, későbbi

posterior constituent - utótag

posterior end - hátsó perem

posteriorly - hátulról, később, utólagosan

posteriors - utód, altest, utódok, fenék, alfél

posterity - leszármazottak, utókor

posthole - dúcnak ásott gödör, sasfának ásott gödör

posthumous - posztumusz, hátrahagyott, árván született

posthumously - holta után vkinek, árván született, poszthumuszan

postilion - hírnök, lovon ülő postakocsis, nyergesen ülő hajtó

postillion - nyergesen ülő hajtó, postakocsi lovászfiúja, futár

postman - postás

postmark - pecsét

postmaster - postamester

postponement - halasztás

postposition - mögötte állás, névutó, ragasztékszó, utántétel

postpositional - enklitikus, posztpozíciós, névutói

postpositive - mögötte állás, enklitikus szó, ragasztékszó

postulate - posztulátum, kívánalom

posture - elhelyezkedés, póz

posturing - pózolás

pot - bögre, rohamsisak, zománcedény, kanna, lövés, kupa

pot-bellied - pocakos

pot-pourri - zenei egyveleg, parfüm keverék, vegyes felvágott

pot-shot - közelről való lövés, konyhára való vad elejtése

pot measuring five inches over - öt hüvelyk átmérőjű cserép

pot plant - cserepes növény

potash - kálium-karbonát, hamuzsír

potash alum - kálium-alumínium timsó

potassium permanganate - káliumpermanganát, káliumhipermangán

potato - burgonya, krumpli

potato beetle - burgonyabogár

potato peeler - krumplihámozó

potatoes boiled in their skin - héjában főtt burgonya

potency - befolyás, potencia, tekintély, hathatóság

potent - hatásos, potens, közösülőképes, hathatós

potentate - hatalmasság, hatalmas uralkodó, kisisten, nagyúr

potential - elektromos feszültség, lehetőség, feltételes

potentiality - tehetségesség, rejtett képesség

potful - fazéknyi

potholder - edényfogó

pothole - gödör

potion - korty, adag, ital

pots - cserépáru, fazekasáru

pots and pans - konyhaeszközök, konyhaedények

pottage - gulyásleves

potted head - fejsajt

potted plant - cserepes növény

potter - fazekas

potter's lathe - fazekaspad

pottery - fazekasság, agyagedény

potting - befőzés, edénykészítés, cserépbe ültetés

potting shed - melegház

potty - bili, könnyű, nyavalyás, dilis, hőbörödött

pouch - zacskó, állat erszénye, táska a szem alatt

pouf - régimódi magas női hajviselet, puff, turnűr

pouffe - turnűr, puff, régimódi magas női hajviselet

poulterer - baromfi- és vadkereskedő, tikász

poultice - lenmaglisztes borogatás

poultry - baromfi

poultry run - baromfiudvar

pounce - habkő, kékpor, lecsapás, karom, tajtékkőpor

pound - karám, font sterling, ól

pounder - könnyű mozsártörő, könnyű mozsár, döngölő, zúzó

pouring in - betöltés

pouring out - betöltés

pousse-café - réteges likőrkoktél

pout - ajakbiggyesztés

pouter - bögyös galamb

pouting - ajkbiggyesztés, fanyalgás, ajkbiggyesztő, duzzogás

pouting lips - duzzadt ajkak, előreálló ajkak

pouty - mogorva

poverty - szegénység

pow-wow - megbeszélés, baráti összejövetel, konferencia

powder - por, púder

powder compact - púdertartó

powdered carbon - porgrafit, grafitpor

powdery - porszerű, porhanyós, poros

power - hatvány, áram, sok, hatalom, nagyítás, nagy

power mower - motoros fűnyíró

power of bung - sörgyárosok politikai súlya

power of conception - felfogóképesség, képzelőerő

power of mind - szellemi képesség

power of numbers - tömegek hatalma, tömegek ereje

power of resistance - ellenállóképesség

power of will - akaraterő

power plant - erőmű

power relations - erőviszonyok

power saw - villanyfűrész, fűrészelő gép, gépfűrész

power series - hatványsor

power shaft - erőátviteli tengely, közlőműtengely

power station - erőmű

power structure - hatalmi rendszer

power supply - tápegység

powerful - hatalmas, nyomós

powerless - tehetetlen

powerlessness - tehetetlenség

powers above - égi hatalmak

powers at war - hadviselő felek

pox - himlő, bujakór, vérbaj, szifilisz

pox on you! - a fene egyen meg!, a rossebb egyen meg!

practicability - járhatóság, használhatóság

practicable - keresztülvihető, használható

practical - praktikus, célszerű, valóságos, gyakorlati

practical class - szeminárium, gyakorlat

practicality - gyakorlatiasság

practically - gyakorlatilag

practically speaking - tulajdonképpen, úgyszólván

practice - gyakorlás, klientéla, pacientúra, praxis, edzés

practice head - vak töltésű torpedó feje

practice makes perfect - gyakorlat teszi a mestert

practice match - edzőmérkőzés

practice of the courts - bírói joggyakorlat

practiced - szakavatott, gyakorlott, jártas

practices - üzelmek

practise - gyakorlat

practised - szakavatott, jártas, gyakorlott

practising - gyakorló

practitioner - gyakorló ügyvéd, gyakorló orvos

praetor - praetor

praetorial - prétori

praetorian - praetorságot viselt férfi, praetorianus

pragmatic - oknyomozó, pragmatikus, dogmatikus, gyakorlati

pragmatical - pragmatikus, gyakorlati, dogmatikus, fontoskodó

pragmatics - pragmatika

pragmatism - gyakorlatiasság, oknyomozó módszer, pragmatizmus

prairie - préri

prairie chicken - prérityúk

prairie dog - társas prérikutya, prérikutya

prairie schooner - ekhós szekér

prairie wolf - prérifarkas

praise - dicsérés, hálaadó istentisztelet, dicséret

praise be to god! - hála istennek!

praiseworthy - dicséretre méltó, dicséretes

praline - pörkölt cukros mandula

pram - skandináv csónak, lapos fenekű uszály, babakocsi

prance - ágaskodás

prancer - ágaskodó ló, táncoló ló

prancing - ágaskodás

prandial - étkezési

prang - nagy tett, eredményes bombatámadás

prank - csíny, kópéság

prankster - kópé, tréfacsináló

prat - fenék, segg

pratfall - hasraesés, seggreesés

pratt - segg

prattle - csacsogás, gagyogás

prau - maláji vitorláshajó

prawn - garnélarák

prayer - imádság, ima, kérelem, kérés

praying mantis - imádkozó sáska

pre-arrangement - előzetes megbeszélés, előzetes elrendezés

pre-dawn - hajnal előtti

pre-eminent - kitűnő, kimagasló

pre-eminently - mindenekelőtt, kiváltképp

pre-evaporation - előzetes elpárolgás

pre-evaporator - előfőző

pre-natal - születés előtti

pre-ordained - előre elrendelt

pre-war years - háború előtti évek

preacher - igehirdető, prédikátor, hitszónok

preachy - erkölcsi tanácsokat osztogató, papoló, prédikáló

preamble - indokolás, előszó

prebend - káptalani javadalmas, kanonok, kanonoki stallum

prebendal - káptalani, kanonoki, kanonoki javadalommal járó

prebendary - kanonok, káptalani javadalmas

precaria - precarium

precarious - kétes, engedélytől függő, ingatag

precarious argument - bizonytalan érv, kétes hitelű érv

precarious life - veszéllyel teli élet

precarious state of health - törékeny egészség, bizonytalan egészség

precariously - visszavonhatóan, kétesen, bizonytalanul

precariousness - ingatagság, ingatag volta vminek

precarium - precarium

precaution - óvatosság, elővigyázat

precautionary - óvatossági, elővigyázatból tett

precedence - megelőzés, elsőbbség, elsőbbségi jog

precedent - irányadó eset, példa, precedens

preceding - előbbi, megelőző, előző, korábbi

precept - szabály, tan, hivatali utasítás, elv

preceptor - tanító, nevelő

precinct - zóna, körzet, bekerített terület

precincts - közvetlen környék

precious - drága, kecses, finnyás

precious metal - nemesfém

precious stone - drágakő

precipice - szakadék

precipitate - elhamarkodott, kapkodó

precipitately - meggondolatlanul, elhamarkodottan, kapkodva

precipitation - kapkodás, lecsapás, csapadék, lecsapódás, kiváltás

precipitous - hirtelen esésű

precipitousness - meredekség

précis - rövid összefoglalás, rövid kivonat, rövid kivonat

precise - precíz

precision - szabatosság, pontosság

precision balance - precíziós mérleg

precision bombing - pontbombázás

precision instrument - precíziós műszer

precision mechanics - finommechanika

precision tool - precíziós műszer

precoat - szűrőréteg, előbevonat, előszűrő réteg

precocious - korán érő, koravén, idő előtt jelentkező

precocious dementia - serdüléses elmezavar

precociously - idő előtt, koravénen, koraéretten

precociousness - koraérettség, koraérés

precocity - koraérettség, koraérés

precognition - előzetes ismeret

preconception - előítélet, előre kialakult vélemény

precondition - előfeltétel

precursor - előfutár

predacious - zsákmányra vadászó, zsákmányoló, ragadozó

predation - zsákmányolás

predator - ragadozó

predatorily - ragadozószerűen

predatory - ragadozó, zsákmányoló, rabló, zsákmányra vadászó

predecessor - előd

predestination - végzet, predesztináció, sors, megállapítás (előre)

predetermination - előre megfontolt szándék, predesztináció

predetermined - előre kijelölt, előre meghatározott

predicament - kategória, veszélyes helyzet, kellemetlenség

predicamental - kategóriákhoz tartozó, osztályozási, kategorizáló

predicate - állítmány

predicative - állító, állítmányi

predicative adjective - melléknévi állítmány

predictable - előre látható, megjósolható

prediction - jövendölés

predictive - jövendölő, jósló

predilection - előszeretet, részrehajlás

predisaster - katasztrófa előtti

predisposition - fogékonyság, hajlam

predominant - túlsúlyban levő, uralkodó, túlnyomó

preen - gombostű, tű, értéktelen dolog, dísztű

prefabricated - előre gyártott

preface - előszó

preference - előny, kedvezmény

preferential - kedvezményes

preferment - kedvezményben részesítés, kedvezés, előléptetés

prefiltration - előszűrés

prefix - előképző

pregnancy - horderő, tartalmasság, terhesség

pregnant - állapotos, hasas, sokatmondó, bővelkedő, vemhes

pregnant with consequences - súlyos következményekkel járó

preheater - előmelegítő

preheating - előfőzés, előhevítés

prehistoric - történelem előtti

prejudice - elfogultság, sérelem, előítélet

prejudice against sg - előítélet vmivel szemben

prejudiced - előítéletes, elfogult

prejudicial - elfogult vmivel szemben, előítéletet keltő

prelim - felvételi

preliminary - előzetes, bevezető

preliminary estimate - hozzávetőleges költségvetés, előzetes költségvetés

prelude - előjáték, bevezetés

premarital - házasság előtti

premature - idő előtti, elhamarkodott, túl korai, korán érő

premature birth - koraszülés

prematurely - túl korán, idő előtt, korán

premeditated - előre megfontolt

premeditation - megfontoltság, előre megfontolás

premia - felár csekkpénz, ázsió, tandíj, biztosítási díj

premier - első, elsőrangú, legfontosabb, miniszterelnök

premise - premissza, előtétel

premised - előbb említett, idő előtti, korai

premises - ház hozzátartozó telekkel, épület, helyiség

premisory - elöljáró

premium - ázsió, kiváló minőségű, tandíj, biztosítási díj

premium bond - nyereménybetétkönyv, nyereménykötvény

premium gasoline - szuperbenzin

premium on exchange - ázsió, valutafelár

premium on gold - arany ázsiója

premium system - prémiumrendszer

premonition - előérzet, előzetes figyelmeztetés

premonitory - előzetesen jelentkező, figyelmeztető

premonitory sign - előjel

premonitory signs of sg - előszele vminek

prenuptial - házasság előtti

preoccupation - belemélyedés, belefeledkezés, egyetlen gondolat

preoccupied - gondolatokba merült, belefeledkezett vmibe

preoperative - operáció előtti

preordinate - előzetesen kijelölt, előre elrendelt

preordination - előre elrendelés, eleve elrendelés

prep - előkészítő tanfolyam, lecke, készülés

prep room - tanulószoba

prep school - előkészítő tanfolyam, előkészítő iskola

preparation - előkészület, felkészülés, felkészítés

preparatory school - előkészítő magániskola

preparatory signal - előkészítő lövés

prepared with meticulous care - aprólékos gonddal kidolgozott

preparedness - felkészültség, készenlét

prepayment at year end - átmenő aktívák

preponderance - túlsúly, nagyobb befolyás

prepossessing - rokonszenves

preposterous - esztelen, abszurd, oktalan, ostoba

preposterously - abszurd módon, oktalanul, nevetségesen

preposterousness - nevetségesség, abszurditás

preppie - előkészítő iskola tanulója

preppy - előkészítő iskola tanulója

prerequisite - előfeltétel

prerogative - előjog, kiváltság

presage - sejtelem, előérzet, ómen

presbyter - presbiter

presbyterian - presbiteriánus

presbytery - presbitérium, templomi szentély, paplak

prescience - előre tudás, megsejtés

prescient - előrelátó

prescription - recept, orvosi recept

presence - jelenlét

presence of mind - lélekjelenlét

present - jelenlevő, jelen, ajándék, azonnali, mostani

present-day - mai, jelenlegi

present company excepted - jelenlevők kivételével, jelenlevők kivételek

present copy - tiszteletpéldány

present government - jelenlegi kormány

present participle - jelen idejű melléknévi igenév

present perfect - befejezett jelen

present tense - jelen idő

present writer - szerző

presentable - tisztességes, tisztességes külsejű, szalonképes

presentation - ajándéktárgy, előterjesztés, átadás, beterjesztés

presenter - műsorvezető, előadó

presentiment - balsejtelem, sejtelem

presently - most, mindjárt

presentment - vádhatározat, ábrázolás, látszat, leírás

preservation - megőrzés

preserve - természetvédelmi terület, védett terület, befőtt

preserved fruit - befőtt

preserves - dzsem, védőszemüveg, autósszemüveg

presidency - elnökség, elnöki méltóság, elnöki tisztség

president - egyetemi rektor, rektor, elnök

president's official family - kormánytagok

presidential - elnöki, elnökválasztási

presiding - elnöklő

press - nyomás, fehérneműs szekrény, sajtó, tolongás, prés

press-stud - patent

press-up - fekvőtámasz

press conference - sajtókonferencia, sajtótájékoztató

press of business - sürgős elfoglaltság, sürgős munka

press release - sajtóközlemény

pressing - vasalás, halasztást nem tűrő, sürgetés, sürgető

pressings - kisajtolt nedv

pressure - kényszer

pressure cooker - kuktafazék

pressure drop - nyomásesés

prestidigitation - bűvészmutatvány

prestidigitator - bűvész

prestige - presztízs

prestigious - rangos

presumably - valószínűleg, feltételezhetően

presumption - vélelem, feltételezés, valószínűség

presumption of survival - túlélés vélelme

presumptive - vélelmezett, valószínű

presumptuous - hepciás

pretence - nagyravágyás, szimulálás, látszat, hiúság, áltatás

pretender - trónkövetelő, tettető, szimuláns, igényt tartó

pretense - jogcím, szerepjátszás, igény, látszat, áltatás

pretension - kifogás, önhittség, követelés, jogigény, igény

pretentious - követelődző, nagyhangú

preternatural - természetfölötti

preternaturally - természetfelettien

preternaturalness - természetfölöttiség

pretext - kifogás

pretor - praetor

pretorial - prétori

pretorian - praetorságot viselt férfi, praetoriánus testőr

pretreatment - előkezelés, előkészítés

prettily - bájosan, kedvesen, kecsesen, csinosan

prettiness - csinosság, finomkodás, affektáltság, kedvesség

pretty - eléggé, szép, meglehetős, csinos, nagyon

pretty-pretty - affektáló

pretty damn quick! - de gyorsan aztán!, szedd a lábad!

pretty kettle of fish - szép kis eset, szép kis ügy, szép kis história

pretty much the same - nagyjából ugyanaz

pretty well - jóformán, elég jól

pretzel - sósperec, sósrúd

prevailing - uralkodó, túlsúlyban levő

prevailing wind - uralkodó széljárás

prevailing winds - uralkodó széljárás

prevalent - elterjedt, gyakori

prevention - megelőzés, prevenció, meggátolás, elhárítás

prevention of accidents - baleset-elhárítás

preventive - preventív gyógyszer, preventív, megakadályozó

previous - előbbi, elsietett, korábbi, túl korai, megelőző

previous question - halasztási indítvány

previous to - előbb, vmit megelőzően, vmi előtt

previously - korábban, előzetesen, azelőtt, előbb

prey - áldozat, préda

price - ár

price ceiling - maximális árszint

price cut - árleszállítás

price fixed by the authorities - hatósági ár

priceless - megfizethetetlen

pricelessly - megfizethetetlenül

prices are coming down - az árak esnek

prices are cut very fine - az árak igen alacsonyak

prices are getting easier - csökkennek az árak, esnek az árak

prices are sinking - az árak esnek

prices are up - az árak magasak, az árak felszöktek

prices per foot run - ára folyólábanként

prick - tüske, ösztöke, tövis, fasz

prick punch - pontvéső

pricker - lyukasztóvas, pontszúró tű, kihúzó toll, tövis, ár

prickle - bizsergés, tövis

prickly - viszkető, tüskés, szúrós, csiklandó, bizsergő

prickly pear - fügekaktusz

pride - gőg, büszkeség, kevélység, önérzet, tetőfok

prideful - büszke, arrogáns, dölyfös, pökhendi

pridefully - büszkén, dölyfösen, gőgösen

pridefulness - pökhendiség, arrogancia, gőgösség, dölyfösség

prideless - gőg nélküli, büszkeség nélküli

pridingly - büszkélkedve

priest - katolikus pap

priest and his charge - lelkipásztor és nyája

prig - beképzelt ember, smokk, öntelt ember

priggish - pózoló, önhitt, kényeskedő

priggishness - önhittség, kényeskedés

prill - próbadarab, minta

prim - szemérmes, kimért, pedáns, prűd

prima donna - primadonna, arrogáns személy, hiú személy

primacy - felsőbbség, elsőbbség, érsekség

primaeval - ősi

primal - eredeti, fő, ős-

primarily - elsősorban, eredetileg

primary - elsődleges, első, eredeti, elemi

primary processing - elsődleges megmunkálás

primate - prímás (egyházi)

primates - főemlősök

primateship - prímási tisztség, érseki rang, prímási méltóság

primatical - prímási érseki

prime - tercia, alapfestés, alaphang, fő, tetőfok, eredeti

prime agent - alapok

prime cause - alapok

prime colour - alapszín

prime cost - előállítási költség, termelési költség

prime cut - elsőrangú darab, java rész, java darab

prime factor - kiindulási tényező, elsődleges tényező

prime meridian - kezdő délkör

prime minister - miniszterelnök

prime ministerial - miniszterelnöki

prime ministership - miniszterelnökség

prime motive - alapok

prime mover - lényege vminek, okozó személy, okozó, erőgép

prime necessity - létfontosságú szükséglet

prime number - törzsszám

prime of perfection - tökéletesség netovábbja, maga a tökély

prime of the moon - hold első negyede, újhold

prime of youth - ifjúság telje, ifjúság virágja

prime particle of soil - elemi talajrészecske

prime time - főműsoridő

prime vertical - első vertikális kör

prime vertical circle - első vertikális kör

prime wool - elsőrendű gyapjú

primer - alapozó, gyutacsot tartalmazó patron, latin betű

primer charge - gyújtótöltet

primer coat - alapréteg

primeval - ősi, eredeti

primeval forest - őserdő

primitive - primitív, kezdetleges

primordial - legelső, eredeti, alapvető

primrose - kankalin

prince - fejedelem, herceg

prince consort - királynő férje

prince of darkness - sátán

prince of the blood - királyi herceg

prince regent - régensherceg

princedom - hercegség

princeling - hercegecske

princely - hercegi, fejedelmi

princess - hercegné, hercegnő

princess royal - angol király legidősebb lánya

principal - igazgató, tőke, párbajozó fél, legfontosabb, főnök

principal parts of a verb - ige törzsalakjai, ige averbója

principality - fejedelemség

principally - leginkább, főként, elsősorban

principle - alapelv, elv

principle of continuity - folytonosság elve

principled - elvi alapon álló, vmilyen elvű, elvi

print beam - színező henger, nyomóhenger

printed-circuit - nyomtatott áramkör

printed letter - nyomtatott betű

printed matter - nyomtatvány

printer - nyomdász, nyomtató

printing beam - nyomóhenger, színező henger

printout - kiírás, nyomtatott eredmény

prior - perjel, prior, korábbi, házfőnök, előbbi, előzetes

prior to - megelőzően

prior to my departure - elutazásom előtt, távozásomat megelőzően

prior to that - korábban

priority - prioritás

prism - prizma, hasáb, fénytörő prizma, napspektrum

prismatic - hasáb alakú, prizma alakú, prizmás, prizmás lőpor

prismatic compass - prizmás tájoló, prizmás iránytű

prismatic eye - prizmás kereső

prismatic powder - prizmás puskapor, prizmás lőpor

prismatic reflector - derékszögű prizma, teljesen visszaverő prizma

prismatic sight - prizmás irányzék

prismatic sulphur - hasábos kén

prisms - szivárványszínek, prizma színei, színkép színei

prison - fogház

prison psychosis - börtön okozta idegbaj

prisoner - letartóztatott, rögzítő illesztőszeg, elítélt, rab

prisoner's bars - fogójáték

prisoner's base - fogójáték

prisoner's box - vádlottak padja

prisoner's clothes - rabruha

prisoner's uniform - rabruha

prisoner at the bar - gyanúsított, vádlott

prisoner of state - politikai fogoly

prisoner of war - hadifogoly

prissy - pedánsan precíz, keresett, finomkodó

pristine - hajdani, ősi, őseredeti, ős

privacies of the bedchamber - házasélet titkai, hálószobában történő dolgok

privacy - magány, magánélet, egyedüllét, elvonultság

private - zártkörű, egyéni, magánterület, különjárat, magán-

private dance - zártkörű táncmulatság

private ends - egyéni érdekek

private first class - őrvezető

private individual - magánszemély

private initiative - magánkezdeményezés

private means - magánvagyon

private parts - külső nemi szervek, nemi szervek

private patient - magánbeteg

private person - magánszemély

private sitting - zárt tanácskozás

private soldier - közkatona

private statute - lex privata

private tuition - magánórák

private wrong - egyedi jogsértés, egyedi jogsérelem

privateer - partizánhajó kapitánya, partizánhajó tengerésze

privately - bizalmasan, titkosan

privately owned - magántulajdonban levő

privation - megfosztás, szűkölködés

privet - fagyalbokor, fagyal

privilege - privilégium, előjog, kiváltság

privily - titokban

privy - érdekelt fél, cinkos, illetékes, bűnsegéd, jogutód

privy-midden - vízöblítés nélküli árnyékszék, árnyékszék, latrina

privy chamber - uralkodó magánlakosztálya

privy council - királyi államtanács, titkos tanács

privy councillor - titkos tanácsos

privy parts - nemzőszervek, nemi szervek

privy purse - uralkodó magánpénztára, civillista

privy seal - kis pecsét

prize - elkobzott hajó, kitűnő, díjnyertes, váratlan lelet

prize-winner - díjnyertes, kitüntetett

prize-winning - díjnyertes

prize court - tengerészeti zsákmánybíróság, zsákmánybíróság

prize crew - lefoglalt hajó legénysége

prize dog - díjnyertes kutya

prize drawing - sorsjegyhúzás, nyereményhúzás

prize money - jutalomdíj

prize novel - pályadíjat nyert regény

prize ox - díjat nyert szarvasmarha

pro - spíler, szakember, profi, vki mellett állásfoglaló

pro-British - angolbarát

pro-leg - álláb, faláb

pro-rector - prorektor, rektorhelyettes

pro and con - mellette és ellene

pro and contra - mellette és ellene

pro forma - látszat kedvéért, formálisan, színlegesen

pro forma invoice - előszámla, pro-forma számla, fiktív számla

pro rata - vminek az arányában, arányosan

pro re nata - szükség esetén

pro tem - egy időre, átmenetileg, ideiglenesen

pro tempore - egy időre, ideiglenesen, átmenetileg

probabilism - probabilizmus

probabilist - probabilista

probabilistic - probabilista

probability paper - valószínűségi felvételi lap

probable - lehetséges

probably - várhatóan, talán

probation - feltételes szabadláb, próbaidő, próba

probational - próbaidős, gyakorlóéves, próbaidejét töltő

probationary - próbaidős, gyakorlóéves, próbaidejét töltő

probe - szonda, minta, kutasz, mérőelektróda, próba

probing - hézagmérés, próbavétel, furatmérés, kémlelés

probity - feddhetetlenség

problem - számtanpélda, probléma

problem credit - kétes hitelkövetelés

problematical - problematikus

proboscides - szívószerv, orr, uborkaorr, szívócső, ormány

proboscis - orr, szívószerv, uborkaorr, szívócső, ormány

procaine - novokain

procedural - ügyrendi

procedure - eljárásmód, ügyrendi szabályzat, művelet, folyamat

procedures manual - írott utasítás

proceeding - eljárásmód, ténykedés, lefolyás, folyamatban levő

proceedings - jegyzőkönyv, eljárás

proceeds - jövedelem, bevétel, hozadék

process - folyamat, eljárás

processing - feldolgozás

processing industry - feldolgozóipar

procession - felvonulás, körmenet, processzió, lefolyás, menet

procession man - statiszta

procession of the holy ghost - szentlélek kiáradása

procession week - keresztjáró napok

processor - időréscsatoló, feldolgozó, műveleti szerv

proclamation - rendőri igazgatás alá helyezés, közhírré tétel

proclamation of war - hadüzenet

proclivity - rossz irányú erkölcsi hajlam

procrastination - halogatás, késlekedés

procrastionator - halogató

procreation - létrehozás, nemzés, teremtés

procreative - nemző

proctologic - proktológiai, proktológiával kapcsolatos

proctologist - proktológus

proctology - proktológia

proctor - fegyelmi felügyelő, vizsgafelügyelő

procuration - beszerzés, megszerzés, ügyvitel, meghatalmazás

procured abortion - művi vetélés, terhesség megszakítása

procurement - beszerzés, kerítés (nőé), közbenjárás, megszerzés

prod - lökés, ösztöke, döfő ár, nyárs, hegyes szerszám

prodding tool - lyukasztóvas

prodigal - tékozló, pazar, fecsérlő

prodigal son - tékozló fiú

prodigalish - tékozlásra hajlamos, pazarlásra hajlamos

prodigalism - meggondolatlan költekezés, pazarló életmód

prodigality - fecsérlés, tékozlás, bőkezűség

prodigally - fecsérlően, tékozlóan, pazarlóan, bőkezűen

prodigiously - bámulatosan, csodálatosan

prodigy - csodálatos tehetség, csodálatos esemény, csoda

produce - termés, termény, terméshozam, termék

produce exchange - árutőzsde

product - készítmény, szorzat, termék, termény, gyártmány

production - termelés

production overhead - rezsi, fel nem osztott költség

productive consumption - termelő fogyasztás

productive cough - köhögés váladékkal, köhögés köpettel

productiveness - termőképesség, termelékenység

productivity - termőképesség, termékenység, termelékenység

profane - beavatatlan, világias, pogány, szentségtörő

profane words - istentelen beszéd

profanities - istenkáromlás

profanity - szentségtörés, profanitás

professed - meggyőződéses, hivatásos, bevallott

professedly - nyíltan, állítólagosan, nyilvánvalóan, bevallottan

profession - élethivatás, szellemi foglalkozás, mesterség

profession of faith - hitvallás

professional - szakértő, szakember, szakmabeli, szakmai, profi

professional classes - szellemi pályán lévők, diplomások

professional man - szabad foglalkozású, szabad foglalkozású ember

professional practice - szakmai gyakorlat

professionalism - profirendszer, szakszerű hivatásgyakorlás

professor - hitvalló, valló, főiskolai tanár, professzor

professor's assistant - tanársegéd

professor emeritus - egyetemi tanár

professorial - tanáros, professzori, professzoros, tanári

professorship - katedra, egyetemi tanszék

proffer - ajánlat

proffered - felkínált, kínált

proficiency - jártasság, előmenetel

profile - függőleges metszet, idom, körvonal, szelvény

profile board - mintadeszka

profile cutter - profilmaró, idommaró

profile drag - profilellenállás

profile iron - idomvas

profile machine - kopírozó gép, profilírozó gép, másoló gép

profile map - helyrajzi térkép

profile paper - milliméterpapír

profile turning - alakesztergálás

profit - profit, haszon

profit after tax - adózás utáni nyereség

profit and loss account - nyereség-veszteség számla, eredmény-kimutatás

profitability - jövedelmezőség

profitable - előnyös, rentábilis, jövedelmező

profiteer - nyerészkedő

profiteering - kalmárszellem, nyerészkedés, üzérkedés

profiting - kihasználás

profits on the side - apró illetéktelen haszon

profligacy - kicsapongás, feslett élet

profligate - feslett, kicsapongó

profound - alapos, mélységes, beható

profoundly - mélységesen

profoundness - mélység

profusely - bőségesen, túláradóan, túlontúl

profuseness - pazar bőség

profusion - pazar bőség

progenitor - előd

progeniture - nemzés, ivadékok

progeny - leszármazott, származék, utód

prognathic - előre álló arcszögű, prognát

prognathism - prognathia, állkapocs előreugrása

prognathous - prognát, előre álló arcszögű

prognostication - jövendölés, megjövendölés, előjel, kórjóslat, ómen

program - értesítő

programme - értesítő

progress - haladás

progression - folyamat

progressive - haladó, fejlődő

prohibited - tiltott

prohibition - tilalom, szesztilalom, tiltás

prohibitionist - szesztilalom híve

prohibitive - korlátozó, tiltó

prohibitive price - megfizethetetlen ár

project - beruházás, kutatási feladat, kutatási téma

projectile - hajító, lövedék

projecting - kinyúló, kiszögellő, kiálló, kiugró

projecting ears - elálló fül

projecting forehead - előreugró homlok, domború homlok

projection - elképzelés konkrét képe, kiugró tag, vetítés

projection booth - mozigépház, vetítőkamara

projection machine - vetítőkészülék, vetítőgép

projection receiver - televíziós vetítő vevőkészülék

projection room - vetítőfülke, vetítőkamara, mozigépház, vetítőterem

projectionist - vetítő gépész, térképészeti vetületszerkesztő

projector - vetítőgép

proletariat - proletariátus

proliferation - burjánzás, elburjánzás

proliferous - sarjadzó

prolific - bővelkedő, burjánzó, dúslakodó, termékeny, szapora

prolificacy - szaporaság, burjánzás

prolifical - dúslakodó, termékeny, bővelkedő, bőségesen termő

prolifically - szaporán, termékenyen, bővelkedve

prolification - átnövés, termékenység, nemzés, sejtburjánzás

prolog - lőjáték, prológus, előszó

prologue - prológus, előjáték, előszó

prolonged - hosszú, elnyúlt

prom - diákbál, korzó, térzene, sétány, sétahangverseny

promenade - sétálás, sétakocsikázás, sétalovaglás

promenade concert - sétahangverseny

promenade deck - sétafedélzet

promenader - sétáló

prominence - kiválóság, kiemelkedés

prominent - kitűnő

prominently - kiemelkedően, kimagaslóan

promiscuity - szabad szerelem

promiscuous - kuszált, válogatás nélküli

promiscuous bathing - közös fürdés

promising - ígéretes

promotion - elősegítés, doktorrá avatás, előmozdítás, hírverés

promotional - előléptetési, előlépési, előmozdító, elősegítő

promotional examination - osztályvizsga

prompt - haladéktalan, fizetési felszólítás, súgás

prompt box - súgólyuk

prompter - súgó

prompting - ösztökélés, buzdítás, súgás

promptingly - súgva

promptitude - szolgálatkészség, gyorsaság

promptness - gyorsaság, szolgálatkészség

promulgation - közhírré tétel, életbe léptetés, kihirdetés

prone - elterült, hasonfekvő, meredek, lejtő

prone position - hasonfekvés

proneness - hajlamosság, hajlam, földreborultság, elterültség

prong - villafog, vasvilla, agancshegy

pronoun - névmás

pronouncable - ejthető, kiejthető

pronounceable - kiejthető

pronounced - hangsúlyozott, kimondott, kifejezett

pronouncement - kijelentés, nyilatkozat

pronto - rögtön

proof - -mentes, -hatlan, lenyomat, előírásos fokú, kémcső

proof-read - korrektúrát olvas, korrigál, korrektúrázik

proof-reader - nyomdai korrektor, korrektor

proof-reading - korrektúra-olvasás, korrektúrázás, korrektúra

proof-sheet - kefelevonat, korrektúraív, korrektúra

proof against corruption - megvesztegethetetlen

proof against damp - nedvességálló

proof against flattery - hízelgéssel megközelíthetetlen

proof against sg - ellenálló vminek, vmi ellen védő

proof against temptation - meg nem kísérthető, kísértésnek ellenálló

proof armour - áthatolhatatlan vértezet

proof mark - korrektúrajel

proof of one's identity - személyazonosság igazolása

proof positive - prima facile, nyilvánvaló bizonyíték

proof shoot - belövés

proof spirit - tiszta alkohol, 50%-os us, 57%-os gb

proofing - korrigálás, impregnáló szer, vízhatlanítás

proofread - korrektúrát olvas, korrektúrázik

prop - oszlop, gyámfa, színházi kellék, támasz, dúc

propaganda - hírverés, propaganda

propaganda raid - röpcédulaszórás

propaganda unit - hangszórós gépkocsi

propagandism - terjesztés propaganda útján

propagandist - propagandista

propagandistic - propagandaszerű, propagandisztikus, propagandaízű

propagation - terjesztés, szaporítás, népszerűsítés, szaporodás

propagator - terjesztő, csíráztató, propagátor, propagandista

propellant - hajtó-, üzemanyag, hajtóanyag

propellant power - hajtóerő

propeller - propeller, légcsavar

propensity - hajlam, vonzalom, hajlandóság

proper - igazi, ildomos, szűkebb értelemben vett, illendő

proper diphthong - valódi kettőshangzó

proper expression - helyes kifejezés

proper fraction - valódi tört

proper measures to take - szükséges lépések

proper motion - saját mozgás

proper name - tulajdonnév

proper noun - tulajdonnév

proper of saints - szentek ünnepeinek zsolozsmája

proper point - végesben fekvő pont

proper psalms - napi zsolozsma zsoltárai

proper signature - cégszerű aláírás

proper word - oda kívánkozó szó, helyesen alkalmazott szó

properly - helyesen, illően

property - tulajdonság, birtok, tulajdon, vagyon

property damage - anyagi kár

property in action - peresített tulajdon, peresített birtok

property tax - vagyonadó

prophecy - prófécia, jóslat, jövendölés

prophet - jós, látnok, próféta

prophetess - jósnő, prófétanő

prophetic - prófétai, látnoki, jövendőmondó, jósló

prophetical - jövendőmondó, jósló, látnoki, prófétai

prophylactic - profilaktikus, betegséget megelőző

prophylaxis - profilaxis, megelőzés

propinquity - közelség, vérrokonság, felfogásbeli hasonlóság

propinquous - közelségben levő, közelben levő

propitiable - kiengesztelhető, megnyerhető

propitial - engesztelő

propitiate - megbékített, kiengesztelt

propitiation - vezeklés, megbékítés, kiengesztelés, bűnhődés

propitiative - kiengesztelő, megbékítő

propitiator - kiengesztelő, közbenjáró

propitiatorily - engesztelés útján, engesztelés által

propitiatory - kegyelemtrón, engesztelő

propitious - jóindulatú, kegyes

propitiously - kedvezően, jóindulatúan

propitiousness - kedvezőség, jóindulat, jóindulatú természet

proponent - támogató

proportion - hányad, arány, viszony

proportion factor - arányossági tényező

proportional - aránylagos, arányos

proportional factor - arányossági tényező

proportional representation - arányos képviselet

proportionality - arányosság

proportionate - arányos, aránylagos

proportionately - arányosan

proportioned - arányú

proportioning - arányosítás, tagolás, arányos szétosztás

proportions - méretek

proposal - indítványozás, javaslat, indítvány, előterjesztés

proposition - ügy, javaslat, probléma, indítvány, vállalkozás

proprietary - szabadalmazott, tulajdonosi, tulajdonos, birtokos

proprietary article - védett árucikk

proprietary name - védett név

proprietary term - védett név

proprieties - konvenciók, illemszabályok

proprietor - tulajdonos

proprietorial - tulajdonosi

propriety - szabályszerűség, korrektség, illendőség, helyesség

propulsion - hajtás, előrehajtás

propulsive - mozgató, előrehajtó, hajtó, serkentő

pros and cons - mellette és ellene szóló érvek

pros and cons of sg - pro és kontrája vminek, vminek a pro és kontrája

prosaic - prózaias, prózai, unalmas

prosaically - unalmasan, laposan, közönségesen, hétköznapian

proscenia - proszcénium, előszín, színpad, proszcéniumpáholy

proscenium - proszcéniumpáholy, proszcénium, előszín, színpad

proscenium arch - proszcéniumív, félrehúzott függöny alkotta ív

proscenium box - proszcéniumpáholy

prose - prózaiság, prózai, próza, hétköznapiság

prose writer - prózaíró

prosecution - vád, közvád, bűnvádi eljárás

prosecutor - ügyész

proselyte - prozelita, áttért ember, új hívő

proselytism - új hitre térés, térítői tevékenység, prozelitizmus

proselytist - térítő

proselytization - új hitre térítés, térítői tevékenység, térítés

proselytizer - propagandista, térítő

prospect - kilátás, lehetséges üzletfél, érclelőhely, látvány

prospect hole - kutatófúrás, kutatóakna, próbagödör

prospecting right - kutatási jog

prospective - leendő, jövendőbeli, várható

prospector - bányakutató, talajkutató

prospects - kilátások

prospectus - jegyzési felhívás, ismertetés, prospektus

prosperity - jólét, prosperálás, boldogulás, konjunktúra

prosperous - előnyös, jól menő, sikeres

prostate - prosztata

prostate gland - prosztata

prosthesis - szó eleji hangtoldás, műszerv, protézis, fogpótlás

prosthetic - szó eleji, mű-, prosztetikus

prosthetic dentistry - fogpótlás, fogpótlástan

prosthetic device - művégtag

prosthetic limb - művégtag

prosthetics - prothetika, pótlástan

prostitute - prostituált, örömlány

prostitution - prostitúció

prostrate - elesett, elterült, elernyedt, lesújtott, letört

prostration - földre borulás, levertség, letörtség, megalázkodás

protagonist - főhős, főszereplő, bajnok

protected - védett

protected by law - törvényesen védett

protected king - védett király

protecting - védő, oltalmazó, biztonsági, óvó

protecting sleeve - védőkarmantyú

protecting troops - biztosító csapatok

protecting wall - védőfal

protection - védővámrendszer, védekezés, oltalom, menlevél

protection against flood - árvízvédelem

protection strip - koptató szalag

protectionism - védelmezés, védővámrendszer

protective serum - immunizáló szérum

protégé - védenc, pártfogolt

protein - fehérje

protestation - kijelentés, óvás

protester - tiltakozó

protocol - protokoll

proton - hidrogénion, proton

prototype - prototípus

protozoa - protozoa, véglények, protozoonok

protozoal - protozoa-, véglényi

protozoan - protozoa-, protozoa által okozott, protozoa

protozoic - protozoaszerű, véglényszerű

protraction - húzás-halasztás, elnyújtás

protractor - szögmérő

protrusion - kiálló rész, előreugrás, kitolulás, kinyúlás

proud - büszke, öntelt, önhitt

proud flesh - húsburjánzás, sarjadzó hús, vadhús

proud nail - kiálló szeg

proud stomach - gőg, fennhéjázás, dölyf

proustite - proustit, világosvörös ezüstérc

proved - bizonyul, bebizonyít

proven - bebizonyított, bizonyított, bizonyul, bebizonyít

provenance - származási hely, származás, eredet

proverb - közmondás

proverbial - közmondásos

provided - feltéve

providence - előrelátás, takarékosság

provider - gondoskodó, ellátó

province - szakma, működési kör, tartomány

provincial - vidéki

provision - ellátás, szolgáltatás, intézkedés, eleség

proviso - fenntartás, kikötés

provocateur - provokátor

provocation - provokáció, felizgatás, ingerlés, kihívás

provocative - provokatív, kihívó

provocatively - provokatívan

provost - prépost, polgármester, felügyelő, börtönőr, perjel

provost-marshal - tábori csendőrség felügyelője, porkoláb

provost-sergeant - tábori csendőrtiszt-helyettes

provost duty - rendészeti szolgálat

provostal - provoszti

provostry - provosztság, prépostság

provostship - provosztság, prépostság

prow - hajóorr

prowess - vitézség

prowl - kószálás, portyázás

prowler - csavargó

prowling - portyázás, csavargás

proximal phalanx - tőperec

proximate - legközelebbi, megközelítő, közvetlen

proximity - szomszédság, közelség

proximity fuse - közelségi gyújtószerkezet

proximo - jövő hónapban, következő hónapban

proxy - helyettes, meghatalmazott, megbízott

prude - prűd, álszemérmes

prudence - óvatosság, körültekintés

prudent - bölcs, körültekintő, meggondolt

prudentially - meggondoltan, okosan, megfontoltan

prudently - megfontoltan, körültekintően, okosan, meggondoltan

prudery - kényeskedés, prüdéria, álszemérem

prune - aszalt szilva

pruning - fametszés, fanyesés

pruning shears - metszőolló, kerti olló

prurient - kéjvágyó, erősen vágyódó, buja, fajtalan

Prussia - poroszország

Prussian - porosz

Prussian blue - berlini kék

prussic acid - kéksav

pry - kíváncsi ember, emelőrúd

prying - kíváncsiskodó

psalm - zsoltár

psalm-singer - zsoltáréneklő

psalm-singing - zsoltáréneklés, képmutató vallásos buzgóság

psalm book - zsoltáros könyv

psalmist - zsoltárköltő, zsoltáros, zsoltáríró

psalmodic - zsoltárénekszerű

psalmodist - zsoltáréneklő, zsoltárköltő, zsoltáríró

psalmody - zsoltáréneklés, zsoltárkönyv

pseud- - pszeudo-

pseudo- - pszeudo-

pseudonym - álnév

pseudopodium - protoplazma kitüremkedése

psyche - lélek, nagy keretes állótükör, psziché, szellemke

psychiater - pszichiáter, elmeorvos

psychiatric - elmeorvostani, pszichiátriai

psychiatrist - pszichiáter, pszichológus

psychiatry - elmeorvostan, pszichiátria

psychic - pszichikai, lelki, médium

psycho - dilis, flúg, őrült ember

psychoanalysis - pszichoanalízis, lélekelemzés

psychoanalyst - lélekelemző, pszichoanalitikus

psychologist - pszichológus, lélekbúvár

psychology - pszichológia

psychomancy - szellemidézés, spiritizmus

psychopath - lelkibeteg, pszichopata

psychopathic - lelkibeteg

psychopathist - elmeorvos

psychoses - elmebetegség, pszichózis, rettegés

psychosis - pszichózis, elmebetegség, rettegés

psychosomatic - pszichoszomatikus

psychotic - pszichózissal kapcsolatos, elmebeteg

psychotropic - pszichotróp

ptarmigan - hófajd

pterodactyl - szárnyas gyík, őskori szárnyas gyík

pub - italbolt, büfé, söntés

puberty - pubertás

pubescence - fanosodás, serdülés, szőr, bolyhok, pelyhek

pubescent - pihés, bolyhos, szőrös, pubertásban lévő, pelyhes

pubic - szemérem-, ágyéki

pubic hair - fanszőr

public - országos, közösségi, általános, köz-, nyilvános

public address system - nyilvános hangszóró-berendezés

public agencies - hatósági szervek

public at large - nagyközönség

public body - nyilvános szerv

public conveyance - tömegközlekedési eszköz

public debt - államadósság

public dispensary - nyilvános beteggondozó, ingyenes beteggondozó

public enemy - közellenség

public facility - középület

public health - közegészségügy

public holiday - törvényes ünnep

public house - vendéglő

public lavatory - nyilvános illemhely

public library - közkönyvtár

public life - közélet

public moneys - közpénzek

public nuisance - közháborítás

public opinion - közvélemény

public orator - egyetem hivatalos szónoka

public order - közrend

public ownership - köztulajdon, társadalmi tulajdon

public place - közterület

public proceedings - hatósági eljárás

public prosecutor - közvádló

public purposes - közcél

public relations - kapcsolatszervezés, közönséggel való kapcsolatok

public school - előkelő bentlakásos iskola

public sector - állami szektor

public servant - hatósági közeg, közalkalmazott

public services - közműhálózat, közművek

public spirit - közösségi szellem

public summons - felhívás, hirdetmény

public supply mains - közművi fővezeték

public toilet - nyilvános vécé

public transport - tömegközlekedés

public trustee - közgyám

public utilities - szolgáltatások, kommunális létesítmények, közművek

public utility - közüzem

public utility undertaking - közszolgáltatási vállalat

public vehicle - tömegközlekedési eszköz

public weal - közérdek, közjó

public work - közmunka

public works - közmű, közmunka, közművek, középületek

public wrong - törvénytelenség, közsérelem

publican - vendéglős, kocsmáros

publication - kiadvány, közlemény

publication of corporate body - testületi kiadvány

publicity - reklámozás, hirdetés, hírverés, népszerűsítés

publicly - nyilvánosan

publicly owned land - közterület

published at my expense - saját kiadású, magam adtam ki

publisher - kiadó, könyvkiadó

publisher's reader - könyvkiadói lektor

puck - korong

pucker - zűr, gyűrődés, ránc, ráncolódás, redő

puckered - összeráncolt, kreppelt, húzott, redős, ráncos

puckering - mikroszkopikus redőzöttség, ráncolás, gyűrődés

puckery - húzott, könnyen gyűrődő, gyűrődő, kreppelt, redős

pudding - puding

puddle - tócsa, pocsolya

pudenda - szeméremtest

pudendum - szeméremtest

pudgy - kövér, kövérkés

puff - túlzó reklám, lehelet, könnyű felfújt tészta

puff-adder - dél-afrikai vipera

puffy - kifulladt, dagadt, puffadt, kövér

pug - hangszigetelő habarcs, lábnyom, agyagpép, öklöző

pugilism - öklözés, bokszolás, ökölvívás

pugilist - ökölvívó, öklöző, bokszoló

pugilistic - öklözési, ökölvívó, ökölvívási

pugilistically - öklözve, ököllel, bokszolóként

pugnacious - házsártos, összeférhetetlen, harcias, verekedő

pugnaciously - verekedően, harciasan, civakodva, kötekedően

pugnaciousness - harciasság, házsártosság, veszekedős természet

pugnacity - házsártosság, verekedős természet, kötekedés

puke - finom gyapjúanyag, hánytatószer, barnás szín

pukka - hiteles, igazi, teljes, valóságos, elsőrangú

pukka Englishman - igazi angol

pukka gen - helyes értesülés, megbízható értesülés

pull - slukk, fölény, nyomórúd, rántás, korrektúra, húzás

pull-out - kinyitható képes melléklet, kihúzható, leporelló

pull chain - húzólánc, vonólánc

pull cord - kioldókötél

pull devil pull baker - eldöntetlen végű erős küzdelem

pull fastener - húzózár, zipzár

pull handle - húzófogantyú

pull hard! - erősen húzz!

pull hole - gurító, csúszda

pull of a magnet - mágnes vonzása

pull of gravity - nehézségi erő, gravitációs vonzás, gravitáció

pull your socks up! - kösd fel a gatyád!

pull yourself together! - szedd össze magad!

pulled figs - aszalt füge

pullet - jérce

pulley - csiga

pulling - evezés, húzás, vontatás, húzó, letartóztatás

pulling-off device - lehúzó szerkezet, lehúzó készülék

pulling-over machine - kaptafára húzó gép

pulling apart - szétválás, kettéválasztás, kettéválás

pulling asunder - szétválás, szétszakítás, kettéválasztás

pulling away - lehúzás, széthúzás, elhúzás

pulling back - visszarántás, visszahúzás, hátrahúzás

pulling boat - evezős csónak

pulling chain - vontatólánc, húzólánc, vonólánc

pulling device - vonó berendezés, vontatási berendezés

pulling down - megdöntés, lebontás, lerombolás

pulling in - beérkezés, behúzás, befutás

pulling magnet - húzómágnes

pulling off - letépés, levevés, lehúzás, elnyerés, lerántás

pulling out - elindulás, kigördülés, elnyújtás, kiemelés

pulling over - áthúzás, ráhúzás

pulling power - húzóerő, húzóteljesítmény, vonóteljesítmény

pulling race - evezős verseny

pulling rope - vonókötél

Pullman-car express - luxusvonat

pullover - garbó, pulóver

pulmonary - tüdő-

pulmonary disease - tüdőbaj

pulmonary tuberculosis - tüdővész

pulp - kása, gyümölcspép, pép

pulp magazine - ponyvairodalmi folyóirat

pulper - kávébab-hántoló gép, áttörőgép, foszlatógép

pulping - péppé őrlés, péppé zúzás

pulping machine - papírmalom, papírzúzda

pulpit - szónoklat, őrbódé, őrfülke, fedett pilótaülés

pulpy - pépszerű, szotyakos, kásás, kocsonyás

pulsatilla - kökörcsin

pulsating - dobogó, verő, lüktető

pulsating current - lüktető áram

pulsating load - váltakozó terhelés

pulsating pump - membránszivattyú

pulsating voltage - lüktető feszültség

pulsating wave - lüktető hullám

pulsation - verés, dobogás, lüktetés, érverés

pulse - érverés, ütőér, pulzus, hüvelyesek

pulse rate - érverés szaporasága, érverés gyakorisága

pulseless - pulzus nélküli, érverés nélküli

pulses - hüvelyesek

pulsingly - lüktetve, pulzálva, dobogva

pulverizer - porráőrlő, talajporhanyító gép, porozó, kőzúzó gép

pulverulent - porladó, poros, porszerű

puma - puma

pumice - habkő, tajtékkő

pump - papucscipő, kút, pumpa, szivattyú

pump beam - szivattyú kar, szivattyú gém

pumping - szivattyúzás

pumpkin - sütőtök

pun - szójáték

punch - tetőalátámasztás, kraft, cölöpfej-toldás, energia

punch-bowl - kerek mélyedés, puncsos tál, kerek medence

punch-drunk - ütésektől tántorgó, ütésektől kábult

punch-mark - lyukasztás helye

punch-up - bunyó, hirig

Punch and Judy show - bábszínház

punch card - lyukkártya

punch for ramming in a pile - toldat cölöpveréshez

punch line - csattanó

punch press - lyuksajtoló gép

punchbag - homokzsák

punchbowl - puncsos tál

punched card - lyukkártya

punched tape - lyukszalag

puncheon - gyámfa, lyukasztó minta, ár

puncher - lyukasztó

punching - lyukasztás, kilyukasztás

punching-bag - homokzsák

punching-ball - verőlabda

punctilio - teketória, szertartásosság

punctilious - szertartásos, szőrszálhasogató, aprólékoskodó

punctual - pontos

punctuation - pontozás, központozás

puncture - lyukasztás, defekt

pundit - hindu tudós, tudós

pungency - pikáns íz, metsző él (gúnyé), élesség (fájdalomé)

pungent - átható (fájdalom), stimuláló, metsző (gúny)

punishment - büntetés

punitive - fenyítő, büntető

punk - punk, vacak dolog

punt - ladik

punter - hazardőr, csónakázó, nőcsábász

puny - vézna, kistermetű, apró

pup - ostoba fiatalember, üresfejű fiatalember, növendék

pupation - begubózás, bebábozódás

pupil - szembogár, pupilla, diák, tanuló

puppet - báb, bábu, baba

puppet government - bábkormány

puppy - kölyökkutya, önhitt fiatalember, kutyus, kiskutya

puppy love - gyerekkori szerelem, első szerelem

purchase - könnyítés, hozam, szerzemény, vétel, emelőrúd

purchase order - megrendelés

purchase price - vételár

purchaser - intézvényes, legtöbbet ígérő, rendelvényes, vevő

purdah - csíkos függönyanyag, elfátyolozás, hárem

pure - tiszta

puree - püré, pép

purée - pép, püré

purely academic question - tisztára elméleti kérdés

purely family affair - tisztán családi ügy

purgatory - tisztítótűz, purgatórium

purge - hashajtó

purification - tisztítás

purifier - tisztító, rosta, tisztogató, daratisztító

puritan - puritán

puritanical - puritán

puritanism - puritanizmus

purity - tisztaság

purple - bíbor

purport - lényege vminek, jelentés, magva vminek, tárgy

purport of a document - okirat tartalma, okirat tárgya

purpose - cél

purposeful - céltudatos, jelentős, tervszerű

purposefulness - szándékosság, céltudatosság

purposeless - céltalan

purposely - azon célból, készakarva

purposive - céltudatos, szándékos, tervszerű

purr - dorombolás

purse - pénztárca

purser - élelmezési tiszt, pénztáros

purslane - porcsin, portulakka

pursuant to sg - vmi szerint, vminek értelmében

pursuit - űzés, törekvés, elfoglaltság, keresés

purulent - genny-, gennyes, gennyedő

purulent discharge - gennyes váladék

purveyance - élelmiszer-beszerzés, élelmiszer-ellátás

purveyor - élelmiszer-szállító

purveyor by appointment - udvari szállító

purview - hatáskör, működési kör, törvény rendelkező része

pus - genny

push - tolás, szorult helyzet, erőfeszítés, protekció

push-up - fekvőtámasz

push bar to open! - tolni!

pushcart - kézi targonca

pushchair - sport babakocsi

pusher - fúrómester, tolató, toló, tolóka, betoló rúd

pushing - vállalkozó szellemű, tolás, energikus, tetterős

pushing fellow - stréber, akarnok

pushing forward - előretörés

pushing of oneself - törtetés, karrierizmus

pushy - törtető, rámenős

pusillanimous - bátortalan, kishitű, csüggeteg, pipogya, kislelkű

pusillanimously - csüggedten, kislelkűen, kishitűen, bátortalanul

puss in boots - csizmás kandúr

pussy - cicus, cica, barka, punci

pussycat - cica, cicus, cicamica

pustule - pattanás

put - helyez, vetés, odatesz, dobás, becsül, feltételez

put-up - előre elkészített, előre kitermelt, előre kifőzött

put-up job - előre kicsinált dolog, előre kifőzött dolog

put-up price - kikiáltási ár

put it back where you found it - tedd vissza ahonnan vetted

put it out of your mind! - ne gondolj rá!, ne törődj vele!

put me through to X. - kapcsolja X-et, kérem X-et a telefonhoz

put not your trust in princes - ne bízzál a hercegekben

put on your hat! - tegye fel a kalapját!

put some vim into it! - nagyobb kedvvel!, kapcsolj rá!

put yourself in my place - képzeld magadat a helyembe, vedd át a szerepemet

putative - vélt

putrefaction - feloszlás, rothadás

putrefactive - korhasztó, rothasztó

putrescent - poshadó, bűzös, rothadó

putrid - orrfacsaró, bűzös, rothadt, korhadó

putrid sore throat - gennyes torokgyulladás, gennyes mandulagyulladás

putt - gurítás, begurítás

puttee - lábtekercs, lábszárvédő

putter - az aki lök, golfütő fajta

putting - rátétel, lerakás, gépbehelyezés, helyezés, tevés

putting-down machine - rakodógép, lerakodógép

putting-hole - lyuk (golfpályán)

putting-out system - bedolgozórendszer

putting away - elhárítás

putting the shot - súlylökés, súlyvetés, súlydobás

putting the weight - súlydobás, súlyvetés, súlylökés

putting to sea - vízre bocsátás, kifutás tengerre

putting under wheat - búzával való bevetés

putty - gitt, ragacs

puzzle - fejtörő, rejtvény, türelemjáték

puzzler - fogas kérdés

puzzling - rejtélyes

PX - helyőrségi üzlet, kantin

pygmy - jellemileg alacsonyrendű ember, törpe, kicsiny

pygmy ape - makákus, török majom

pyjama bottom - pizsamanadrág

pyjama top - pizsamakabát

pyjama trousers - pizsamanadrág

pyjamas - pizsama

pylon - villanyoszlop

pyramid - piramis, gúla

pyre - halotti máglya

pyro - pirogallol, pirogallussav

pyro- - piro-, tűz-

pyrolisis - pirolízis

pyrotechnic - pirotechnikai

pyrotechnic signal - színes rakétajelzés

pyrotechnical - pirotechnikai

pyrotechnical signal - színes jelzőrakéta

pyrotechnics - pirotechnika, tűzijáték

pyrotechnist - pirotechnikus

pyrotechny - tűzijáték, pirotechnika

Pythagorean - pitagorikus, Pythagoras tanítványa, pithagorasi

Pythagorean position - Pythagoras-tétel

Pythagorean table - egyszeregy

pythagoreanism - pithagoreizmus

python - óriáskígyó

Anonym sa...

[url=http://firgonbares.net/][img]http://firgonbares.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]family office software, [url=http://firgonbares.net/]winrar software downloads[/url]
[url=http://firgonbares.net/][/url] kristanix software button shop v3 free nero burning rom serial number
vista software downloads [url=http://firgonbares.net/]Mac Logic[/url] hardware store software
[url=http://firgonbares.net/]coreldraw 10 setup scanner[/url] free software to sell
[url=http://firgonbares.net/]shareware software downloads[/url] academic version, adobe creative suite 4 master
8 cheap software [url=http://firgonbares.net/]acdsee 8 ratings[/b]

Anonym sa...

[url=http://vonmertoes.net/][img]http://hopresovees.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]office software for sale, [url=http://bariossetos.net/]Adobe Acrobat 9 Pro[/url]
[url=http://vonmertoes.net/][/url] avid media composer software academic buy old software
windows xp boot disk [url=http://hopresovees.net/]discounts for software[/url] kaspersky internet security 2009 registration codes
[url=http://bariossetos.net/]& software stores[/url] Mac FileMaker
[url=http://vonmertoes.net/]microsoft office 2003 free download[/url] free downloads microsoft office 2007 enterprise
educational software technologies [url=http://vonmertoes.net/]office enterprise 2007 download free[/b]